Εξατομικευμένη φροντίδα

Πρωταρχικός σκοπός είναι η φροντίδα του ασθενούς μέσα από την αναγνώριση… των αναγκών και των προβλημάτων του.