Εξατομικευμένη θεραπεία στον καρκίνο του προστάτη

Με δεδομένο ότι κάθε ασθενής είναι μοναδικός η θεραπευτική προσέγγιση στον καρκίνο του προστάτη, θα πρέπει να εξατομικεύεται, καθώς ο κίνδυνος ανεπαρκούς θεραπείας, αλλά και αντιθέτως, μη αναγκαίας θεραπείας, ελλοχεύει σε κάθε φάση της νόσου.

Σε κάθε στάδιο της νόσου επομένως, η θεραπεία θα πρέπει να επιλέγεται από ομάδα ειδικών (ουρολόγων, ακτινοθεραπευτών, ογκολόγων και παθολογοανατόμων), ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της νόσου και την έκτασή της, το ιατρικό ιστορικό του ασθενή (υπέρταση, διαβήτης, καρδιαγγειακά νοσήματα), τη φαρμακευτική αγωγή που ενδεχομένως λαμβάνει για την αντιμετώπιση συνυπαρχόντων προβλημάτων υγείας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε ασθενούς, καθώς και τον τρόπο ζωής του.

Ο Δρ. Σπυρίδων Γκούβαλης είναι Χειρουργός Oυρολόγος, εξειδικευμένος στις νεώτερες τεχνικές της ουρολογικής χειρουργικής και στις πιο σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους.