Η αιματουρία μπορεί να προέρχεται από οποιοδήποτε σημείο του ουροποιητικού συστήματος – ο όροι μακροσκοπική ή μικροσκοπική προσδιορίζουν τη βαρύτητά της. Ουσιαστικά σχεδόν όλες οι ουρολογικές και νεφρολογικές παθήσεις μπορεί να προκαλέσουν αιματουρία, όμως καμιά αιματουρία δεν πρέπει να θεωρείται αθώα και η πρώτη υποψία πρέπει πάντα να είναι κάποιο νεόπλασμα.

Ενώ όλοι συμφωνούν ότι η μακροσκοπική αιματουρία χρήζει λεπτομερούς ελέγχου, δεν έχει ξεκαθαριστεί κατά πόσο θα πρέπει διερευνάται η ύπαρξη της μικροσκοπικής αιματουρίας στους ασυμπτωματικούς ενήλικες.

Ο Δρ. Σπυρίδων Γκούβαλης είναι Χειρουργός Oυρολόγος, εξειδικευμένος στις νεώτερες τεχνικές της ουρολογικής χειρουργικής και στις πιο σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους.