μυοδιηθητικός καρκίνος της ουροδόχου

Ο μυοδιηθητικός καρκίνος της ουροδόχου κύστης είναι μια επιθετική θανατηφόρα ασθένεια, η 2η πιο συχνή κακοήθεια του ουρογεννητικού, η 2η πιο συχνή αιτία θανάτου από το ουρογεννητικό σύστημα. Διηθητικοί είναι το 20-25% των όγκων (θηλωμάτων) της κύστεως. 80% των περιπτώσεων αποτελεί πρωτοεμφανιζόμενη νόσο και μόνο το 20% είναι εξέλιξη επιφανειακής νόσου δηλαδή θηλωμάτων. Παράγοντές που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης είναι το κάπνισμα, η εισπνοή χημικών κ άλλα.

Η ριζική αντιμετώπιση της νόσου πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο με την άμεση Ριζική Κυστεκτομή. Επαναλαμβανόμενες διουρηθρικές επεμβάσεις και Καθυστέρηση στη λήψη απόφασης για κυστεκτομή συνδέεται με χειρότερη πρόγνωση.

Η εκτροπή των ούρων μετά από ριζική κυστεκτομή μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλούς τρόπους. Η κατασκευή νεοκύστη από έντερο στα χέρια έμπειρου χειρουργού προσφέρει ασφαλές και ποιοτικό αποτέλεσμα. Ο ασθενής έχει εγκρατή κύστη η οποία μετά πάροδο μερικών μηνών προσαρμόζεται πλήρως και λειτουργεί σαν φυσιολογική. Ανάλογα από την θέση του όγκου και την εμπειρία της ιατρικής ομάδας η διατήρηση του αγγειωνευρώδους δεματίου έχει σαν επακόλουθο την διατήρηση και της σεξουαλικής ζωής του ασθενούς και την καλύτερη εγκράτεια των ούρων.

Η σωστή επιλογή και πλήρης ενημέρωση των ασθενών σε συνδυασμό με την εμπειρία της ιατρικής ομάδας οδηγεί σε ριζική θεραπεία της νόσου με διατήρηση της ποιότητας ζωής σε υψηλά επίπεδα.