Τα ούρα περιέχουν άχρηστες ουσίες και άλατα που πρέπει να αποβληθούν από τον οργανισμό. Αυτά συνήθως είναι σε διαλυμένη μορφή και αποβάλλονται με τα ούρα χωρίς πρόβλημα. Μερικές φορές όμως, κάτω από ορισμένες συνθήκες, αυτά τα άλατα σχηματίζουν κρυστάλλους που ενώνονται μεταξύ τους και δημιουργούν τους λίθους. Ανάλογα με τη χημική τους σύσταση οι πέτρες στα νεφρά διακρίνονται σε:
1. Λίθους οξαλικού ασβεστίου 30%-35%
2. Λίθους φωσφορικού ασβεστίου 5%-10%
3. Μικτούς (οξαλικού και φωσφορικού Ca) 35%-40%
4. Εναμμώνιου φωσφ. μαγνησίου (φλεγμονώδεις) 10%-15%
5. Λίθους ουρικού οξέως 8%-10%
6. Λίθους κυστίνης 2%-3%
Η γνώση της χημικής σύστασης των λίθων έχει μεγάλη σημασία για τη θεραπευτική αντιμετώπιση, αλλά και για την πρόληψη της κάθε περίπτωσης.

Ο Δρ. Σπυρίδων Γκούβαλης είναι Χειρουργός Oυρολόγος, εξειδικευμένος στις νεώτερες τεχνικές της ουρολογικής χειρουργικής και στις πιο σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους.