Χαμηλός αιματοκρίτης και αναιμία πάνε μαζί!

Χαμηλός αιματοκρίτης και αναιμία πάνε μαζί!

Ο χαμηλός αιματοκρίτης στις αιματολογικές εξετάσεις υποδηλώνει ότι τα όργανα του σώματος δεν λαμβάνουν αρκετό οξυγόνο. Ο συγκεκριμένος δείκτης καταγράφει το