Όρχεις

Όρχεις

Οι όρχεις είναι τα κύρια αναπαραγωγικά όργανα του άνδρα. Είναι διφυείς ωοειδείς αδένες που βρίσκονται μέσα στο όσχεο. Ο όρχις παράγει γεννητικά κύτταρα