Προσυμπτωματικός έλεγχος

Προσυμπτωματικός έλεγχος

Προσυμπτωματικός χαρακτηρίζεται ο κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος που έχει σαν στόχο την πρόληψη ή την πρώιμη διάγνωση νοσημάτων του ουροποιητικού συστήματ...
kidney-stones

Λιθίαση ουροποιητικού

Στη λιθίαση του ουροποιητικού έχουμε λίθο ή λίθους μέσα στην αποχετευτική μοίρα του ουροποιητικού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, ένας άνθρωπος μπορεί να εμφανίσε...