Καλοήθης Υπερπλασία του Προστάτη

Καλοήθης Υπερπλασία του Προστάτη

Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη (ΚΥΠ) είναι η συχνότερη καλοήθης νεοπλασία στους άνδρες και η συχνότητα της εμφάνισής της αυξάνει με την ηλικία.