Διαγνώστηκα με Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη. Θα πρέπει να χειρουργηθώ;

Όχι. Η διαθέσιμη φαρμακευτική αγωγή στην Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη (ΚΥΠ) μπορεί να προσφέρει μείωση των συμπτωμάτων και καλή ποιότητα ζωής. Το χειρουργείο συστήνεται όταν ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία.

Σήμερα, η πλειοψηφία των χειρουργείων πραγματοποιείται διουρηθρικά: η αφαίρεση της υπερπλασίας γίνεται μέσω της ουρήθρας, χωρίς τομές, απαιτώντας ελάχιστο χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο και εξασφαλίζοντας γρήγορη ανάρρωση και πολύ καλά λειτουργικά αποτελέσματα.

Η ανοιχτή επέμβαση συστήνεται μόνο όταν ο προστάτης έχει διογκωθεί πάρα πολύ ή συνυπάρχουν και άλλες ανωμαλίες στην περιοχή.

Ο Δρ. Σπυρίδων Γκούβαλης είναι Χειρουργός Oυρολόγος, εξειδικευμένος στις νεώτερες τεχνικές της ουρολογικής χειρουργικής και στις πιο σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους.