ανδρολογία - ανικανότητα

Η Ανδρολογία αντιμετωπίζει όλο το φάσμα των παθήσεων και των περιπτώσεων ανδρικής στειρότητας και ανικανότητας. Για να το πετύχει αυτό, χρησιμοποιεί μια σειρά από σύγχρονες διαγνωστικές εξετάσεις: triplex πεϊκών αγγείων, σηραγγογραφία και σπερμοδιάγραμμα, ενώ εφαρμόζει και θεραπείες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στύσης και στειρότητας.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

* Το triplex πεϊκών αγγείων χρησιμοποιείται στη διερεύνηση δύσκολων περιπτώσεων στυτικής δυσλειτουργίας, με την έγχυση αγγειοδραστικών ουσιών εντός των σηραγγωδών σωμάτων με μια λεπτή βελόνα. Οι ουσίες προκαλούν τεχνητή στύση για μικρό χρονικό διάστημα, η  απεικόνιση όμως της αλλαγής της αιματικής ροής σε όλες της φάσης της στύσης δίνει στον γιατρό πολύτιμες πληροφορίες για την κατάσταση της αρτηριακής παροχής, αλλά και της φλεβικής επάρκειας.

* Σηραγγογραφία: Με την έγχυση σκιαγραφικής ουσίας στα σηραγγώδη σώματα, πετυχαίνουμε διάγνωση και θεραπεία στα κατάγματα πέους ή στη φλεβική διαφυγή.

* Σπερμοδιάγραμμα: Είναι ίσως η πιο σημαντική εξέταση εκτίμησης της γονιμότητας του άνδρα, που ελέγχει: Τα ποσοτικά χαρακτηριστικά του σπέρματος (τον συνολικό αριθμό σπερματοζωαρίων και τον όγκο του σπέρματος), τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του (μορφολογία και κινητικότητα των σπερματοζωαρίων) και άλλες παραμέτρους, όπως οι συγκολλήσεις των σπερματοζωαρίων και η παρουσία λευκών αιμοσφαιρίων.

Για να είναι αξιολογήσιμα τα αποτελέσματα της εξέτασης, πρέπει ο άντρας: να μην έχει εκσπερματίσει για τουλάχιστον 2 μέρες και η αποχή να μην είναι μεγαλύτερη από 7 μέρες, να μην έχει ιστορικό υψηλού πυρετού (>39οC) τους τελευταίους τρεις μήνες και να μην έχει κάνει χρήση φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών που μπορεί να βλάψουν το σπέρμα του περιστασιακά.

Με το σπερμοδιάγραμμα διαπιστώνουμε ενδεχόμενη Ασπερμία, Αζωοσπερμία, Κρυπτοαζωοσπερμία, Υποσπερμία, Ολιγοσπερμία, Ασθενοσπερμία, Τερατοσπερμία, Νεκροσπερμία. Εξετάζεται επίσης η οξύτητα του σπέρματος, τα λευκά αιμοσφαίρια και η ενδεχόμενη ύπαρξη συγκολλημένων σπερματοζωαρίων.

Παράγοντες που μπορούν να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του σπερμοδιαγράμματος, είναι η διατροφή, η αντιβίωση, τα φάρμακα, αλλά και το άγχος.

 

Ο Δρ. Σπυρίδων Γκούβαλης είναι Χειρουργός Oυρολόγος, εξειδικευμένος στις νεώτερες τεχνικές της ουρολογικής χειρουργικής και στις πιο σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους.