Εξατομικευμένη φροντίδα

Πρωταρχικός σκοπός είναι η φροντίδα του ασθενούς μέσα από την αναγνώριση… των αναγκών και των προβλημάτων του.

Avatar

Ο Δρ. Σπυρίδων Γκούβαλης είναι Χειρουργός Oυρολόγος, εξειδικευμένος στις νεώτερες τεχνικές της ουρολογικής χειρουργικής και στις πιο σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους.