Πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία

Εξασφαλίζουμε για εσάς την παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών.

Avatar

Ο Δρ. Σπυρίδων Γκούβαλης είναι Χειρουργός Oυρολόγος, εξειδικευμένος στις νεώτερες τεχνικές της ουρολογικής χειρουργικής και στις πιο σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους.